Uchwaly

Uchwały przyjęte przez Parlament Studentów UP

kadencji 2021/2023

w sprawie powołania przedstawicieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na XXVIII Konferencję Krajową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

28 marca 2023

w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji ds. Kultury Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

28 marca 2023

w sprawie odwołania Bartłomieja Greinera z funkcji członka Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

28 marca 2023

w sprawie powołania członka Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania przedstawiciela studentów do Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania przedstawiciela studentów do Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Promocji Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Kultury Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

9 stycznia 2023

w sprawie powołania członka Rektorskiej Komisji ds. Równego Traktowania Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

13 grudnia 2022

w sprawie powołania członków Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

13 grudnia 2022

w sprawie powołania członka Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

13 grudnia 2022

w sprawie nowelizacji Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów.

17 października 2022

w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Normana Magiery.

17 października 2022

w sprawie powołania delegatów na Zjazd Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej w listopadzie 2022 r.

17 października 2022

w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącej Komisji ds. Promocji Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Jolanty Jonaszek.

13 czerwca 2022

w sprawie zaopiniowania nowelizacji Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich.

25 kwietnia 2022

w sprawie powołania członka Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

25 kwietnia 2022

w sprawie powołania studenckiego członka Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

25 kwietnia 2022

w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Wojciecha Piętonia.

25 kwietnia 2022

w sprawie ustanowienia nowego logotypu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

28 lutego 2022

w sprawie powołania delegatów na XXVII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

28 lutego 2022

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Mieszkańców Domu Studenckiego UP.

28 lutego 2022

w sprawie powołania doraźnej problemowej Komisji ds. Ujednolicenia Aktów Prawnych Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego.

3 lutego 2022

w sprawie powołania członków Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. 

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członka Komisji Senackiej ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członka Komisji Senackiej ds. Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.  

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członka Komisji Senackiej ds. Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania członków Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

w sprawie powołania Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

6 grudnia 2021

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Drodzy studenci!
Szczegółowe informacje oraz harmonogram przyjmowania wniosków na rok akademicki 2022/2023 dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

Przydatne linki:
 🔗 Strona internetowa Działu Spraw Studenckich
🔗 Strona internetowa Akademickiego Centrum Hotelowego

Skip to content