Ubezpieczenia

Ubezpieczenia od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Polisa NNW to rodzaj ubezpieczenia, który zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, jak np. złamanie, poparzenie czy pobyt w szpitalu. Takie zdarzenie stanowi podstawę do otrzymania odszkodowania. 

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu NNW?

Dla studentów

Polisą może być objęta osoba, posiadająca status studenta, która nie ukończyła 26 roku życia.

Dla praktykantów

Ubezpieczenie NNW może być wymagane podczas odbywania praktyk zawodowych.

Płatne jednorazowo

Składka płatna jest jednorazowo w wyznaczonym terminie.

Chroni Studenta przez całą dobę, na całym świecie.

Polisa ubezpiecza studenta przez 12 miesięcy.

Jest dobrowolne

Szczegóły

Na jaką ochronę z polisy NNW możecie liczyć?

Zakupu polisy NNW można dokonać za pośrednictwem Samorządu Studentów UP, a także Niezależnego Zrzeszenie Studentów UP. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość wyboru Polisy NNW studentom, na podstawie oferty ubezpieczeniowej (wysokości składki polisy, zakresie ochrony polisy czy też wysokości odszkodowania).

 

Na rynku dostępne są Polisy NNW zróżnicowane pod względem wysokości odszkodowania. Składki mogą się wahać między kwotą 36 zł, a nawet 221 zł. W przypadku Polisy NNW, która jest wykupywana za pośrednictwem Samorządu Studentów cena składki to 30 zł przy sumie ubezpieczenia 20 000 zł. Katalog uszczerbków na zdrowiu, które obejmuje Polisa NNW jest dostępny do wglądu w Biurze Samorządu Studentów UP.

 

Możliwość wykupienia Polisy NNW za pośrednictwem Samorządu Studentów jest ogłaszana z odpowiednim wyprzedzeniem i trwa przez określony czas (październik-listopad).

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Drodzy studenci!
Szczegółowe informacje oraz harmonogram przyjmowania wniosków na rok akademicki 2022/2023 dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

Przydatne linki:
 🔗 Strona internetowa Działu Spraw Studenckich
🔗 Strona internetowa Akademickiego Centrum Hotelowego

Skip to content