Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta

5

Artur Lechowicz

Rzecznik praw studenta jest na naszej Uczelni po to, żeby pomóc Wam rozwiązać problemy, z którymi nie jesteście w stanie poradzić sobie sami.

Rzecznik Praw Studenta interweniuje w przypadku łamania praw studenta na Uczelni oraz podejmuje działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie praw i obowiązków studentów.

Rolę Rzecznika Praw Studenta na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z ramienia Samorządu Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego sprawuje Artur Lechowicz, student IV roku Prawa, a także absolwent studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Artur aktywnie uczestniczy w życiu akademickim na naszej Alma Mater. Jest długoletnim członkiem Samorządu Studentów, posiada doświadczenie jako członek Senatu UP, członek Rady Instytutu, członek Parlamentu Studentów UP czy także jako członek Instytutowej Rady Samorządu Studentów.

Artur angażuje się również w działania Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Kraków, gdzie obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. zasobów ludzkich. Swoją wiedzą dzieli się podczas międzynarodowych konferencji naukowych m .in. w Istambule, Odessie, Kijowie.

Działania Rzecznika Praw Studenta opierają się na:

  • Niezależności – Rzecznik Praw Studenta jest całkowicie niezależny od władz Uczelni, oraz pracowników uczelni.
  • Neutralności i bezstronności – Rzecznik Praw Studenta jest orędownikiem sprawiedliwego rozwiązania sprawy, nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu. Nie czerpie osobistych korzyści ze znalezienia rozwiązania danego problemu.
  • Poufności – tożsamość studentów i innych osób zwracających się do Rzecznika Praw Studenta są poufne. Poufność może zostać naruszona jedynie w przypadku zaistnienia bezpośrednio zagrażającego niebezpieczeństwa, ryzyka wyrządzenia poważnej szkody lub za zgodą studenta. Do Rzecznika można zwracać się także anonimowo.
  • Nieformalności – Rzecznik Praw Studenta działa w sposób nieformalny za pomocą takich środków jak: słuchanie, udzielanie i otrzymywanie informacji, identyfikowanie i przekształcanie problemów. W sposób nieoficjalny dąży do rozwiązania problemów i analizuje nieprawidłowości proceduralne oraz szersze problemy systemowe. Uczestniczy jako obserwator w postępowaniach na prośbę studentów. Rzecznik Praw Studenta może także skierować sprawę do mediacji.

Kontakt: artur.lechowicz@student.up.krakow.pl

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Drodzy studenci!
Szczegółowe informacje oraz harmonogram przyjmowania wniosków na rok akademicki 2022/2023 dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

Przydatne linki:
 🔗 Strona internetowa Działu Spraw Studenckich
🔗 Strona internetowa Akademickiego Centrum Hotelowego

Skip to content