Organizacja roku akademickiego

Semestr Zimowy 1 października 2020 – 29 stycznia 2021
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1 października 2020 – 22 grudnia 2020
7 stycznia 2021 – 29 stycznia 2021
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
14 października 2020
ferie zimowe (przerwa świąteczna) 23 grudnia 2020 – 6 stycznia 2021
zimowa sesja egzaminacyjna 1 lutego 2021 – 7 lutego 2021
przerwa międzysemestralna 8 lutego 2021 – 14 lutego 2021
poprawkowa sesja egzaminacyjna 15 lutego 2021 – 21 lutego 2021
Semestr Letni 22 lutego 2021 – 30 września 2021
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 22 lutego 2021 – 31 marca 2021
8 kwietnia 2021 – 18 czerwca 2021*

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
4 czerwca 2021

ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 1 kwietnia 2021 – 7 kwietnia 2021
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
11 maja 2021
letnia sesja egzaminacyjna 21 czerwca 2021 – 30 czerwca 2021*

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 21 czerwca 2021

wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2021 – 30 września 2021 ***
poprawkowa sesja egzaminacyjna 6 września 2021 – 14 września 2021

*** okres od 15 września 2021 – 23 września 2021 jest okresem, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2020/2021

Organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu, a zimowa sesja egzaminacyjna ma zakończyć się nie później niż 7 lutego 2021 roku, natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna – nie później niż 21 lutego 2021 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.