Organizacja roku akademickiego

Semestr Zimowy 1 października 2021 – 27 lutego 2022
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1 października 2021 – 22 grudnia 2021
3 stycznia 2022 – 4 lutego 2022
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
14 października 2021
ferie zimowe (przerwa świąteczna) 23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022
zimowa sesja egzaminacyjna 7 lutego 2022 – 11 lutego 2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna 14 lutego 2022 – 18 lutego 2022
przerwa międzysemestralna 21 lutego 2022 – 27 lutego 2022
Semestr Letni 28 lutego 2022 – 30 września 2022
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 28 lutego 2022 – 13 kwietnia 2022
20 kwietnia 2022 – 21 czerwca 2022*

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
17 czerwca 2022

ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 14 kwietnia 2022 – 19 kwietnia 2022
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
11 maja 2022
letnia sesja egzaminacyjna 22 czerwca 2022 – 30 czerwca 2022*

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 27 czerwca 2022

wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2022 – 30 września 2022 ***
poprawkowa sesja egzaminacyjna 5 września 2022 – 13 września 2022

*** okres od 14 września 2022 do 23 września 2022 jest okresem, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2021/2022

Organizację roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu. Zimową sesję egzaminacyjną należy zakończyć nie później niż 13 lutego 2022 roku, a poprawkową sesję egzaminacyjną nie później niż 20 lutego 2022 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.

 

Aktualna organizacja roku akademickiego znajduje się również na stronie Uczelni.