Opłata Rezerwacyjna

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w kwocie 600 zł, która będzie zaliczona na poczet kaucji za miejsce w domu studenckim.
Wysokość opłaty rezerwacyjnej/opłaty kaucyjnej nie jest równoważna z opłatą miesięczną za miejsce w Domu Studenckim.
Osoby, które dostały przydział miejsca w domu studenckim powinny wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości:
– DS. Za kolumnami 600 zł;
– DS. Krakowiak 600 zł;
– DS. Zaułek 600 zł;
– Ds. Atol 500 zł .
W przypadku braku zaksięgowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków), nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272,Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy). Tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA+ IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA

Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”. Studenci, którzy otrzymali przydział do DS. „Akropol” mają obowiązek zarejestrować się w informatycznym systemie centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem https:// akademik.agh.edu.pl w terminie do 25 LIPCA 2021 r.