Aktualne informacje, wydarzenia, eventy

Zarządzeniem Nr R.Z.0211.1.2022

Drodzy,

zgodnie z Zarządzeniem Nr R.Z.0211.1.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, w sprawie organizacja kształcenia, zarządza się:

1. nauczanie zdalne od 25 stycznia 2022 roku do dnia 6 lutego 2022 roku;

2. zajęcia mają odbywać się w trybie synchronicznym zgodnym z planem zajęć;

3. Konsultacje i dyżury nauczycieli akademickich ww. okresie odbywają się w trybie zdalnym, lub stacjonarnym – po wcześniejszym ustaleniu z wykładowcą.

Zarządzenie

Czytaj dalej

Decyzja KRSS w sprawie pisma z dnia 8 grudnia 2021 r.

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pismo złożone 8 grudnia 2021 roku publikujemy oświadczenie Komisji Wyborczej Samorządu Studentów oraz decyzję Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów.
Oświadczenie Komisji Wyborczej:
Decyzja Komisji Rewizyjnej:
Czytaj dalej