Komisje

Komisje Zarządu
Samorządu Studentów

Komisja ds. socjalnych przede wszystkim odpowiada za współpracę z Biurem Spraw Studenckich oraz Biurem Osób Niepełnosprawnych. Prowadzi kampanie uświadamiające studentów i studentki z zakresu ich praw dotyczących świadczeń materialnych oraz udziela im porad z tego zakresu. Do zadań Komisji ds. Socjalnych należy zapoznawanie się oraz nadzór nad sytuacją dotyczącą Funduszu Pomocy Materialnej oraz monitorowanie stanu akademików. Na zakres działań Komisji składa się także organizacja wydarzeń społeczno-charytatywnych, jak na przykład Maraton Pisania Listów we współpracy z Amnesty International. Komisja ds. Socjalnych umożliwienie wykupienia corocznego ubezpieczenia NNW studentom.

Przewodnicząca: Anna Zawalska (anna.zawalska@student.up.krakow.pl)

Komisja ds. Kultury organizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym. Podejmuje współpracę zewnętrzną z instytucjami kultury, aby móc promować wśród studentów wydarzenia kulturalne. Swoją działalność opiera o flagowe wydarzenia takie jak: Juwenalia, obozy adaptacyjne dla studentów pierwszego roku tak zwane „Adapciaki”, cykle spotkań gościnnych, a także dni tematyczne.

Kontakt: Kinga Tyrka (kinga.tyrka@student.up.krakow.pl)

Komisja ds. Promocji promuje działalność Samorządu Studentów UP. Tworzy kalendarz wydarzeń samorządowych. Do kompetencji Komisji ds. Promocji zalicza się kontakt z właściwymi jednostkami Uniwersytetu zajmującymi się promocją oraz działaniami marketingowymi. Zadaniem Komisji jest prowadzenie mediów społecznościowych Samorządu Studentów UP oraz dystrybucja gadżetów w tym bluz z logiem UP. Dodatkowo, do zadań Komisji należy również prowadzenie rekrutacji do komisji wchodzących w skład struktury Zarządu Samorządu Studentów UP.

Przewodnicząca: Jolanta Jonaszek (jolanta.jonaszek@student.up.krakow.pl)

Komisja ds. Jakości Kształcenia zajmuje się sprawami dotyczącymi dydaktyki i zapewnienia jakości kształcenia. Komisja prowadzi szkolenia z zakresu tej tematyki, jest odpowiedzialna także za działania promujące, mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości studentów i studentek Uniwersytetu Pedagogicznego z zakresu ich praw i obowiązków. Do zadań Komisji należy opiniowanie programów i planów studiów, a także harmonogramów zajęć oraz kandydatur na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu ds. Kształcenia i kandydatów na opiekunów kierunków. Ponadto, komisja organizuje dni Jakości Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego.

Przewodnicząca: Aleksandra Kościelna (aleksandra.koscielna@student.up.krakow.pl)

Najważniejszym zadaniem Komisji ds. Praw Studenta jest obrona interesów studentów oraz wspomaganie ich rozwiązywaniu napotykanych problemów. W tym celu komisja organizuje Szkolenie z zakresu Praw i Obowiązków Studentów oraz Szkołę Starostów.

Przewodniczący: Artur Lechowicz (artur.lechowicz@student.up.krakow.pl)
Przewodnicząca Komisji:
 
Wiceprzewodniczący:
 
Sekretarz:
 
 

Pełen skład Komisji Wyborczej Samorządu Studentów:

Maria Franelak – maria.franelak@student.up.krakow.pl

Przewodnicząca Komisji:
Karolina Różewicz – karolina.rozewicz@student.up.krakow.pl

Wiceprzewodnicząca:
Aleksandra Gałecka – aleksandra.galecka@student.up.krakow.pl

Sekretarz:
Jakub Ireneusz Gajda – jakub.gajda2@student.up.krakow.pl

 

Pełen skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów:

Komisje
Samorządu Studentów

Przedstawiciele Samorządu Studentów w organach Uczelni

Weronika Ciałowicz
Maria Franelak

Maria Franelak
Kamil Gleń
Aleksandra Kościelna
Salvador Romero-Gardocka
Aleksandra Gałecka
Maciej Lisowski
+
Przewodnicząca Samorządu Studentów Kinga Tyrka

Tomasz Bentkowski-
tomasz.bentkowski@student.up.krakow.pl
Maciej Lisowski
Wioletta Kilian-
wioletta.kilian@student.up.krakow.pl
Wojciech Kegel

Michał Ciesielka
Maria Franelak

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Drodzy studenci!
Szczegółowe informacje oraz harmonogram przyjmowania wniosków na rok akademicki 2022/2023 dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

Przydatne linki:
 🔗 Strona internetowa Działu Spraw Studenckich
🔗 Strona internetowa Akademickiego Centrum Hotelowego

Skip to content