Instytutowe Rady Samorządu Studentów

Instytutowa Rada Samorządu Studentów

Instytutowa Rada Samorządu Studentów (IRSS) jest organem Samorządu Studentów, tworzonym w samodzielnej jednostce organizacyjnej, prowadzącej kierunek/i studiów. Liczy od trzech do pięciu członków. IRSS reprezentuje Przewodniczący IRSS, do którego obowiązków należy m.in.: zwoływanie i prowadzenie obrad IRSS oraz kierowanie pracami IRSS.

Do zadań IRSS w szczególności należy:

 • wybór i odwołanie przedstawiciela do Parlamentu Studentów;
 • współpraca i współdecydowanie w ustalaniu planów i programów studiów, w tym:
  • opiniowanie nowych planów i programów studiów;
  • opiniowanie zmian w planach i programach studiów;
 • udział w ustaleniach dotyczących organizacji studiów, w tym opiniowanie harmonogramów zajęć;
 • opiniowanie kandydatur osób do pełnienia funkcji opiekuna roku;
 • uczestniczenie w egzaminach komisyjnych na wniosek zainteresowanych studentów.

Materiały do pobrania dla członków IRSS:

Poznaj członków IRSS w Twoim instytucie
 • Maciej Łasocha (3 rok, bioinformatyka)
 • Paulina Likus (1 rok mgr, biologia laboratoryjna)
 • Wojciech Piętoń (3 rok, bioinformatyka)
 • Karolina Figuła (3 rok, filologia angielska)
 • Aleksandra Morawa (1 rok mgr, filologia angielska)
 • Mikołaj Krawczyk (1 rok mgr, filologia angielska)
 • Weronika Ciałowicz (1 rok mgr, filologia polska)
 • Joanna Leśniak (3 rok, filologia polska)
 • Maja Grabowska (1 rok, logopedia)
 • Katarzyna Boczkowska (2 rok mgr, kulturoznawstwo i wiedza o mediach)
 • Bartłomiej Greiner (1 rok, kognitywistyka)
 • Salvador Romero-Gardocka (1 rok, kognitywistyka)
 • Maria Zguda (1 rok, kognitywistyka)
 • Karina Kobiałka (1 rok, etyka – mediacje i negocjacje)
 • Kamil Losiak (2 rok, filozofia)
 • Adrian Rutka (3 rok, Fizyka)
 • Martyna Flur (5 rok, Fizyka)
 • Patryk Mazur (5 rok, gospodarka przestrzenna)
 • Jakub Pałucki (3 rok, gospodarka przestrzenna)
 • Gabriela Jurowaty (1 rok, geografia)
 • Wojciech Brzyski (2 rok mgr, gospodarka przestrzenna)
 • Kamil Gleń (1 rok mgr, historia)
 • Sylwia Janiarczyk (1 rok mgr, archiwistyka, zarządzanie dokumentacją
  i infobrokerstwo)
 • Dominika Karaś (1 rok mgr, archiwistyka, zarządzanie dokumentacją
  i infobrokerstwo)
 • Bartłomiej Pietras (2 rok mgr, informatyka)
 • Damian Serwatka (2 rok mgr, informatyka)
 • Marta Błaszczak (1 rok, sztuka i edukacja)
 • Concetta Grazia Colandrea (3 rok, sztuka i edukacja)
 • Amanda Klekocka (2 rok, sztuka i edukacja)
 • Aleksandra Gałecka (1 rok mgr, matematyka)
 • Mateusz Warso (3 rok, matematyka)
 • Daria Wątorek (2 rok mgr, matematyka)
 • Wojciech Kegel (1 rok mgr, bezpieczeństwo państwa)
 • Wiktoria Dzianok (2 rok, bezpieczeństwo państwa)
 • Wiktoria Gadziała (1 rok, bezpieczeństwo państwa)
 • Konrad Mazgaj (1 rok mgr, bezpieczeństwo państwa)
 • Paulina Górska (3 rok, zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
 • Małgorzata Walo (3 rok, architektura informacji)
 • Aleksandra Kretek (3 rok, architektura informacji)
 • Szymon Majewski (1 rok mgr, administracja)
 • Natalia Śmietańska (1 rok mgr, administracja)
 • Julia Mazur (1 rok mgr, stosunki międzynarodowe)
 • Klaudia Kucharczyk (3 rok, stosunki międzynarodowe)
 • Norman Magiera (1 rok, stosunki międzynarodowe)
 • Kamila Jędryjas (1 rok, pedagogika)
 • Wiktoria Cieślikiewicz (1 rok mgr, pedagogika)
 • Dariusz Cherjan (2 rok mgr, pedagogika)
 • Jakub Ireneusz Gajda (3 rok, edukacja techniczno-informatyczna)
 • Joanna Podgórska (3 rok, inżynieria bezpieczeństwa)
 • Patrycja Kuchta (3 rok, edukacja techniczno-informatyczna)
 • Przemysław Zając (3 rok, filologia germańska)
 • Karolina Różewicz (1 rok, filologia romańska)
 • Kaja Kroczek (3 rok, filologia hiszpańska)
 • Olga Matysik (1 rok, filologia hiszpańska)
 • Wiktoria Wójtowicz (1 rok, filologia rosyjska)
 • Weronika Paluch (2 rok, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
 • Magdalena Pięta (2 rok, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
 • Julia Kochańska (3 rok, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
 • Weronika Dziubek (3 rok, pedagogika specjalna)
 • Aleksandra Kościółek (3 rok, pedagogika specjalna)
 • Aleksandra Cabała (1 rok mgr, pedagogika specjalna)
 • Artur Lechowicz (4 rok, prawo)
 • Maciej Lisowski (3 rok, prawo)
 • Wioletta Kilian (3 rok, prawo)
 • Emil Bojda (1 rok, prawo)
 • Maria Franelak (2 rok, psychologia)
 • Bartosz Brzostowski (4 rok, psychologia)
 • Magdalena Cież (3 rok, psychologia)
 • Julia Bochenek (1 rok, praca socjalna)
 • Klaudia Podolska (3 rok, praca socjalna)
 • Dominika Juda (2 rok, zarządzanie w służbach społecznych)
 • Julia Michałek (1 rok, design)
 • Agnieszka Tylka (2 rok, design)
 • Patrycja Poręba (2 rok, design)

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Drodzy studenci!
Szczegółowe informacje oraz harmonogram przyjmowania wniosków na rok akademicki 2022/2023 dostępne są na stronie Działu Spraw Studenckich.

Przydatne linki:
 🔗 Strona internetowa Działu Spraw Studenckich
🔗 Strona internetowa Akademickiego Centrum Hotelowego

Skip to content