Instytutowe Rady Samorządu Studentów

Wyniki wyborów do Instytutowych Rad Samorządu Studentów

Instytut Geografii
  Kamil Firmanty
  Wojciech Brzyski
  Patryk Mazur
Instytut Nauk o Informacji
  Małgorzata Walo
Instytut Filologii Polskiej
  Małgorzata Pasternak
  Weronika Ciałowicz
  Klaudia Sordyl
Instytut Fizyki
  Jakub Górszczyk
Instytut Historii i Archiwistyki
  Natalia Buhera
Instytut Filozofii i Socjologii
  Morawska Katarzyna
  Nosarzewska Julia
  Makuch Oliwia
Instytut Spraw Społecznych
  Mazurkiewicz Błażej
Instytut Psychologii
  Kloc Aleksandra
Instytut Neofilologii
  Joanna Bojarska
  Bobek Urszula
  Skorut Aleksandra
  Stachura Natalia
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
  Joniec Agnieszka
  Lechowicz Artur
  Cichor Filip
  Hajduk Gabriela
Instytut Politologii
  Ewelina Krywult
  Kinga Tyrka
Instytut Matematyki
  Gabriela Naczasta
Instytut Informatyki
  Jakub Gajda
  Kamila Kowalczyk
Instytut Biologii
  Maciej Łasocha
Instytut Nauk technicznych
  Maciej Szaszkiewicz
Instytut Nauk o Wychowaniu
  Dariusz Cherjan
Instytut Sztuki Mediów
  Agata Rupała
Instytut Grafiki i Wzornictwa
  Rozalia Bielec
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
  Aleksandra Gierat
Instytut Pedagogiki Specjalnej
  Monika Bugajska
  Magdalena Zych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
  Konrad Mazgaj
  Jakub Midor
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
  Magdalena Bochenek

Kandydaci zostali wpisani wg. ilości oddanych na nich głosów.

Osoby wybrane do Instytutowych Rad Samorządu Studentów otrzymają wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o terminie posiedzenia IRSS.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !