I tura – przyjmowanie podań o akademiki

I tura – przyjmowanie podań o akademiki
RUSZA REKRUTACJA DO AKADEMIKÓW
Przyjmowanie wniosków o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r.

Podania o akademik przyjmowane będą tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem LINK
Termin: Podanie należy wypełnić w terminie od 01 czerwca do 15 czerwca 2021 r.
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób.
Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl.
Inne maile nie będą przyjmowane przez system.
Każdy student po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku.
Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej.
Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych:
* I, II roku studiów pierwszego stopnia
* I roku drugiego stopnia
* III roku studiów pierwszego stopnia 3,5-letnich
* I, II, III, IV roku studiów jednolitych magisterskich
Tegoroczni maturzyści oraz studenci rekrutujący się na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia podania będą składali w terminie lipcowym oraz wrześniowym.
Termin ogłoszenia przydzielonych miejsc: 19 czerwiec 2021 r.
Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce, która będzie zaliczona na poczet opłaty kaucyjnej za miejsce w domu studenckim.
Opłata rezerwacyjna dotyczy tylko i wyłącznie DS. „Za Kolumnami”, DS. „Krakowiak”, DS. „Atol” i DS. „Zaułek”.
Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika „Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika „Akropol”.
Szczegóły dotyczące wysokości opłaty rezerwacyjnej oraz numer konta do wpłat zostaną podane na stronie 19 czerwca 2021 r..

Skala punktowa do rozdziału miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022

Podania o akademik dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rozpatruje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, DS. „Za Kolumnami”, ul. Armii Krajowej 9a/ 16, nr telefonu: 12 662 6670, e-mail: bon@up.krakow.pl