Dofinansowania

Zainteresował Cię jakiś temat konferencji?

Chcesz koniecznie wziąć w niej udział? A nie dysponujesz takimi środkami, żeby dotrzeć na miejsce spotkania? Zapraszamy do biura Samorządu po wsparcie finansowe. O dofinansowanie do konferencji, wyjazdów naukowych, badawczych możesz ubiegać się bezpośrednio u nas. Wystarczy złożyć pismo z prośbą, kierowane do Przewodniczącej Samorządu Studentów, a w nim umieść informację:

– Gdzie odbywa się konferencja, jaki jest jej temat;
– Kwotę dofinansowania oraz na co konkretnie będzie przeznaczona (np. dieta, nocleg, opłata konferencyjna, koszty przejazdu);
– Program, zaproszenie, stronę internetową konferencji, wyjazdu, itp. – informację pozwalającą uwiarygodnić planowany wyjazd;
– Powód dlaczego chcesz wziąć udział.

O dofinansowanie możesz ubiegać się w:

– Dziekanatach,
– Instytutach,
– Rektoracie