Educatus

Chór Mieszany EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie powstał w kwietniu 2000 roku. Jego założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest Adam Korzeniowski. Zespół skupia w swych szeregach studentów, absolwentów jak również pracowników UP oraz innych krakowskich uczelni.

Celem, jaki wyznaczył sobie Chór Mieszany Educatus jest przede wszystkim wykonawstwo muzyki chóralnej różnych epok. Zaszczytem dla członków chóru jest reprezentowanie Uczelni na różnego rodzaju koncertach, festiwalach i konkursach zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Chór Educatus, pomimo bardzo krótkiego stażu śpiewaczego brał udział (między innymi u boku Radiowej Orkiestry Symfonicznej w Krakowie oraz Orkiestry Opery Krakowskiej) w koncertach z cyklu Vivat Academia, Vivat Musica!, organizowanych przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Ponadto uczestniczył w Koncertach Edukacyjnych wykonywanych w auli Wydziału Pedagogicznego, a organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej (obecnie jest to Instytut) oraz przez Zakład Początkowego Nauczania Muzyki i Plastyki (obecnie Katedra Edukacji Artystycznej). Koncertował w pięciu edycjach Krakowskich Spotkań Chórów Akademickich. Ogromnym wyróżnieniem dla chóru było zaproszenie do wzięcia udziału w oprawie muzycznej ostatniej, VIII pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w 2002 roku.

Podstawowe informacje:

  • ul. Romana Ingardena 4, pok. 207
  • chor.educatus@gmail.com