Akademiki 2017/2018 – dla lat pierwszych

Akademiki 2017/2018 – dla lat pierwszych

 

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz studenci lat starszych, którzy wcześniej nie złożyli podania o akademik, mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zakwaterowania w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018. W tym celu powinni w terminie od 10 lipca do 4 sierpnia lub od 21 do 31 sierpnia 2017 r. złożyć stosowne podanie.

Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B, ul. Podchorążych 2, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 14:00.

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów I roku studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich – PODANIE DLA LAT PIERWSZYCH

Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim dla studentów lat starszych – PODANIE DLA LAT STARSZYCH

Ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie podanie oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe uwarunkowania. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody!

Skala punktowa do rozdziału miejsc w domach studenckich na rok 2017/2018 – SKALA

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności (zarówno I roku, jak i lat starszych), podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostępne na stronie: www.bon.up.krakow.pl