10 i 12 listopada – dni wolne od zajęć dydaktycznych

10 i 12 listopada – dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, 10 i 12 listopada 2021 roku będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.