Wykłady ogólnouczelniane

Wykłady ogólnouczelniane

Już JUTRO (22.02) rozpoczną się zapisy na wykłady ogólnouczelniane.

Informujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze letnim wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu!
1. Zapisów należy dokonywać między 2️⃣2️⃣ a 2️⃣6️⃣ lutego 2021 roku za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.
2. W przypadku niewypełnienia limitów grup zostanie zorganizowana druga tura wyboru w terminie 2–5 marca 2021 roku.

Dokonując zapisów, należy wskazać kursy o łącznej liczbie punktów ECTS równej 2 czyli dwa wykłady w języku polskim (wykład liczący 15 godzin za 1 ECTS) lub jeden wykład w języku obcym (wykład liczący 15 godzin za 2 ECTS).

Pod LINKIEM dostępny jest wykaz kursów

Wykłady ogólnouczelniane rozpoczną się 16 marca 2021 roku.