Wybory do Instytutowych Rad Samorządu Studentów

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów ogłasza wybory do Instytutowych Rad Samorządu Studentów.

Termin wyborów – środa 27 listopada 2019

Kandydaci mogą zgłaszać się w terminie: 15.11.2019 – 22.11.2019

Procedura zgłaszania kandydata:
  1. Wypełnij formularz Zgłoszenia Kandydata do Samorządu Studenckiego wraz z wypełnioną klauzulą RODO (możliwość podpisania w biurze Samorządu)
  2. Uzyskaj poparcie minimum 10 osób na swoim Instytucie
  3.  Złóż podanie w biurze Samorządu Studentów – pok 48B w godzinach otwarcia biura 
Instytut Liczba mandatów
Instytut Geografii 3
Instytut Nauk o Informacji 1
Instytut Filozofii i Socjologii 3
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii 4
Instytut Nauk o Wychowaniu 1
Instytut Neofilologii 4
Instytut Politologii 2
Instytut Grafiki i Wzornictwa 2
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie 2
Instytut Nauk Technicznych 1
Instytut Filologii Polskiej 3
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej 1
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej 2
Instytut Pedagogiki Specjalnej 2
Instytut Informatyki 2
Instytut Biologii 1
Instytut Psychologii 2
Instytut Sztuki Mediów 1
Instytut Historii i Archiwistyki 2
Instytut Spraw Społecznych 1
Instytut Matematyki 1
Instytut Fizyki 1

 

Ważne dokumenty

  1. Formularz Zgłoszenia Kandydata do Instytutowych Rad Samorządu Studentów
  2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w wyborach do Samorządu Studentów