Przyjmowanie wniosków o akademiki zostało zakończone

Drodzy Studenci,

Informujemy, że z dniem 26.06.2020r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie miejsc w domach studenckich.

Tegoroczni maturzyści rekrutujący się na I rok studiów pierwszego stopnia oraz studenci rekrutujący się na studia drugiego stopnia podania będą składali w terminie sierpniowym oraz wrześniowym.

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w domu studenckim (wysokość opłaty podana zostanie wkrótce). Opłata ta naliczona zostanie na poczet październikowego czynszu za akademik. Numer konta rezerwacyjnego zostanie podany po ogłoszeniu list przyjętych do domów studenckich.