Przydział miejsc w akademikach dla lat pierwszych na rok 2019/20

Przydział miejsc w akademikach dla lat pierwszych na rok 2019/20

Sprawdź czy otrzymałeś/otrzymałaś miejsce w Domu Studenckim!

DS. „Za Kolumnami”

DS. „Zaułek”

DS. „Krakowiak”

 

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 440 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w akademiku! W przypadku  braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorązych 2, 30-084 Kraków),
nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy)
kwota: 440 zł
tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta