Podania o przydział miejsc w domach studenckich

Od dnia 08 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. będziemy przyjmować podania o przydział miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021.
Ze wzgl
ędu na sytuacje epidemiologiczną oraz mając na uwadze bezpieczeństwo studentów zostanie uruchomiona platforma w celu składania podań elektronicznie. Link do platformy poprzez którą możecie składać podania będzie udostępniony niebawem na naszej stronie internetowej oraz social mediach. Zasady przydziału miejsc w domach studenckich pozostają takie same jak w latach ubiegłych, załącznik dostępny na dole wpisu.

  1. W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych, którzy w roku akademickim 2019/2020 są studentami:
  2.  I, II roku studiów pierwszego stopnia
  3.  I roku drugiego stopnia
  4.  III roku studiów pierwszego stopnia 3,5-letnich
  5.  I, II, III, IV roku studiów jednolitych magisterskich

Tegoroczni maturzyści rekrutujący się na I rok studiów pierwszego stopnia oraz studenci rekrutujący się na studia drugiego stopnia podania będą składali w terminie sierpniowym oraz wrześniowym.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, będą składać podania również poprzez platformę.

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w domu studenckim (wysokość opłaty podana zostanie wkrótce). Opłata ta naliczona zostanie na poczet październikowego czynszu za akademik. Numer konta rezerwacyjnego zostanie podany po ogłoszeniu list przyjętych do domów studenckich.

Wniosek o Akademik

Zasady przyznawania punktów