Opłata Rezerwacyjna

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Studentów, są zobowiązane, w ciągu 14 dni od ogłoszenia tej listy, do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce. Wysokość opłaty zostanie podana w terminie późniejszym. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiąc październik. W przypadku braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik.
Więcej informacji znajdziesz na stronie stronie Biura Spraw Studenckich.