I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauki o zdrowiu w wymiarze interdyscyplinarnym”.

I Ogólnopolską Konferencję Naukową  „Nauki o zdrowiu w wymiarze interdyscyplinarnym”.

Komitet Organizacyjny chciałby bardzo serdecznie zaprosić studentów i doktorantów na I Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Nauki o zdrowiu w wymiarze interdyscyplinarnym”.

Konferencja przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów. Tematyka
konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o
charakterze naukowym.

Dodatkowo otworzona będzie specjalnie dla Państwa sesja psychologii
zdrowia.

FACEBOOK