Organizacja roku akademickiego

Semestr Zimowy 1 października 2017 – 18 lutego 2018
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2 października 2017 – 22 grudnia 2017
8 stycznia 2018 – 28 stycznia 2018
uroczysta inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów
i pracowników)
16 października 2017
ferie zimowe 23 grudnia 2017 – 7 stycznia 2018
zimowa sesja egzaminacyjna 29 stycznia 2018 – 4 lutego 2018
przerwa międzysemestralna 5 lutego 2018 – 11 lutego 2018
poprawkowa sesja egzaminacyjna 12 lutego 2018 – 18 lutego 2018
Semestr Letni 19 lutego 2018 – 30 września 2018
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 19 lutego 2018 – 29 marca 2018
5 kwietnia 2018 – 17 czerwca 2018** dodatkowe dni wolne od zajęć:
4 maja 2018
1 czerwca 2018
ferie wiosenne 30 marca 2018 – 4 kwietnia 2018
Święto Uczelni (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów
i pracowników)
11 maja 2018
letnia sesja egzaminacyjna 18 czerwca 2018 – 30 czerwca 2018**

** centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 25 czerwca 2018

wakacje letnie (w tym praktyki przewidziane
w planie studiów)
6 września 2018 – 16 września 2018
poprawkowa sesja egzaminacyjna 19 września 2018 – 30 września 2018***

*** okres od 17 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na sfinalizowanie wszystkich spraw studentów (do 30 września dziekani zobowiązani są do podjęcia wszystkich decyzji w indywidualnych sprawach studentów)

Organizację roku akademickiego 2017/2018 na studiach niestacjonarnych ustalają dziekani poszczególnych wydziałów, z uwzględnieniem semestralnego rozliczenia studentów.