Przydział do DS – wyniki III Tura

Studenci,

na Wasze skrzynki mailowe przesłane zostały decyzje o uzyskaniu, bądź nieuzyskaniu miejsca w Domu Studenckim Uniwersytetu Pedagogicznego.

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany w III Turze, należy do 25 września dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 445 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w akademiku! W przypadku braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie ubiegać się o przydział.

 Opłata rezerwacyjna nie dotyczy akademika Akropol” – prosimy nie dokonywać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w przypadku otrzymania akademika Akropol.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorązych 2, 30-084 Kraków), nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy)

 Kwota: 445 zł

Tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA 

Studenci, którzy otrzymali przydział do DS. Akropol” mają obowiązek zarejestrować się w informatycznym systemie centralnego rozdziału miejsc, który jest dostępny pod adresem https://akademik.agh.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 21 września do godziny 9:00!!

Jeżeli ktoś nie uzyskał żadnej decyzji na swoją skrzynkę mailową, to prosimy o kontakt mailowy lub przez naszego facebooka.

Czytaj dalej

Druga tura przyjmowania wniosków o akademiki

Za kilka dni rusza druga tura składania podań o miejsca w akademikach! 

👉 od 1 do 20 sierpnia 2020 r. (ogłoszenie wyników przydziału nastąpi 26 sierpnia)

W podanym wyżej terminie wnioski mogą składać wszyscy studenci, zarówno studenci przyjęci na studia, jak i studenci lat starszych.

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać również w taki sam sposób i w takich samych terminach.

Podania o akademik przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie 👉 https://stypendia.up.krakow.pl/

Formularz elektroniczny prosimy wypełniać z należytą uwagą. Prosimy o posługiwanie się tylko i wyłącznie mailem założonym przez Uczelnię, czyli: imię.nazwisko@student.up.krakow.pl

Inne maile nie będą przyjmowane przez system. Tylko osoby przyjęte na pierwszy rok studiów mogą posłużyć się swoim prywatnym adresem e-mail. Każdy student, po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza, otrzyma automatycznego maila z informacją potwierdzającą złożenie wniosku. Informacje o ewentualnych dalszych krokach związanych z rozpatrywaniem podań będą przesyłane na wskazanego maila. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej skrzynki mailowej.

Ważną informacją jest to, iż ubiegając się o miejsce w akademiku, wystarczy wypełnić tylko i wyłącznie formularz elektroniczny. Nie dołącza się żadnych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2021/2021 znajduje się TUTAJ. Przed złożeniem podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2020/2021.

Czytaj dalej

Przyjmowanie wniosków o akademiki zostało zakończone

Drodzy Studenci,

Informujemy, że z dniem 26.06.2020r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie miejsc w domach studenckich.

Tegoroczni maturzyści rekrutujący się na I rok studiów pierwszego stopnia oraz studenci rekrutujący się na studia drugiego stopnia podania będą składali w terminie sierpniowym oraz wrześniowym.

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciągu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w domu studenckim (wysokość opłaty podana zostanie wkrótce). Opłata ta naliczona zostanie na poczet październikowego czynszu za akademik. Numer konta rezerwacyjnego zostanie podany po ogłoszeniu list przyjętych do domów studenckich.

 

Czytaj dalej