Aktualizacja list przydziału akademików 2019/2020

Aktualizacja list przydziału akademików 2019/2020 – pierwsza + druga tura

Listy przydziału do Domów Studenckich po dokonaniu wpłaty rezerwacyjnej:

DS. Za Kolumnami

DS. Krakowiak

DS. Zaułek

 

 

Informujemy, jeśli opłata rezerwacyjna nie została dokonana przyznane miejsce w Akademiku zostało utracone.

Jeśli opłata została dokonana, a nie widzisz się na liście prosimy o niezwłoczny kontakt w celu wyjaśnienia sprawy.

Zaktualizowana lista nie zawiera osób z przydziałem miejsc przyznanym przez BON oraz Prorektor ds. Studenckich.