Aktualności

Akademiki terminy

Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.08.2016 mija termin składania podań o akademik dla studentów pierwszego roku.

 


 

Przyznane miejsca w akademikach dla lat starszych na rok akademicki 2016/2017

Listy przydzielonych miejsc:

Za kolumnami     Krakowiak     Zaułek     Akropol

(kliknij na akademik żeby zobaczyć listę)

 


 

UWAGA - NOWE ZASADY REZERWACJI MIEJSC !!!

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Studentów w dniu 4 lipca 2016 r., są zobowiązane, w ciągu 14 dni, tj. najpóźniej do dnia 18 lipca 2016 r., do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiac październik. W przypadku  braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik. Szczegóły dotyczace opłaty rezerwacyjnej opisane są w § 3 Decyzji Prorektora ds. Studenckich.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorązych 2, 30-084 Kraków),

nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272

kwota: 405 zł

tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta

 


 

Akademiki na rok 2016/2017

 

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017 rozpocznie się od 30 maja 2016 r.


Podania należy składać wbiurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 30 maja do 17 czerwca 2016 r., w godzinach od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl

 

Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2016/2017 znajduje się TUTAJ.

 

W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci zrekrutowani na I rok (2016/2017) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).

 

 


 

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z terminami składania podań o stypendia socjalne jak i potrzebnymi dokumentami.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/

 


 

Zapraszamy po odbiór biletów i wejściówek

Wstęp na Koncert i Kabareton wyłącznie po okazaniu biletu/wejściówki wraz z ważną legitymacją studencką!

 


 

Zostań Najmilszą Studentką i Super Studentem UP

 


 

Wybory

 


 

Dodatkowe informacje