Aktualności

Przyznane miejsca w akademikach dla SUM na rok akademicki 2016/2017

Listy przydzielonych miejsc:

Za kolumnami     Krakowiak     Zaułek     Atol

(kliknij na akademik żeby zobaczyć listę)

 


 

Kwaterowanie w akademikach na rok 2016/2017

 Harmonogram kwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017

DS. „Za Kolumnami” i DS. „Krakowiak”
30 września w godz.18:30 do 22:00
1-2 października w godz. 8:00 do 20:00
3 października - całą dobę
4 października do godz. 12:00

DS. „Zaułek”
29 września w godz. od 8:00 do 14:00 i od 16:00 do 18:00
30 września w godz. od 8:00 do 14:00 i od 16:00 do 20:00
3 października w godz. od 8:00 do 15:00
4 października w godz. od 8:00 do 12:00

DS. „Atol”
od 29 września do 30 września w godz. od 8:00 do 16:00
3 października w godz. od 8:00 do 16:00
4 października w godz. od 8:00 do 12:00

Jeżeli student przyjedzie do DS. Atol w weekend 1-2 października, to zostanie zakwaterowany, lecz wszelkie formalności z tym związane będzie zobowiązany dopełnić na portierni w poniedziałek 3 października.

DS. „Akropol”
26 września w godz. od 10:00 do 17:00
27 września w godz. od 9:00 do 15:00
28 września w godz. od 10:00 do 16:00
29 września w godz. od 9:00 do 16:00
30 września w godz. od 10:00 do 17:00
1 października –przerwa w kwaterowaniu
2 października w godz. od 14:00 do 19:00
3 października w godz. od 8:00 do 12:00

Zasady kwaterowania studentów innych Uczelni w Miasteczku Studenckim AGH w roku akademickim 2016/2017

 


 

Terminy składania podań dla studentów studiów magisterskich pierwszego roku

 

Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie do 23 września 2016 r., w godzinach od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl

 

Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2016/2017. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2016/2017 znajduje się TUTAJ.

 


 

NOWE ZASADY REZERWACJI MIEJSC !!!

 Prosimy o dokładne przeczytanie całego posta w celu uniknięcia pomyłek.

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Studentów w dniu 5 września 2016 r., są zobowiązane najpóźniej do dnia 20 września 2016 r., do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiąc październik.

WAŻNE!!!
Osoby, które zostaną przydzielone do akademika Akropol nie dokonują wpłaty rezerwacyjnej.

W przypadku braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik. Szczegóły dotyczące opłaty rezerwacyjnej opisane są w § 3 Decyzji Prorektora ds. Studenckich.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorązych 2, 30-084 Kraków),

nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dotyczy przelewów z zagranicy)

kwota: 405 zł

tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta

 


 

Przyznane miejsca w akademikach dla lat pierwszych na rok akademicki 2016/2017

Listy przydzielonych miejsc:

Za kolumnami     Krakowiak     Zaułek     Akropol     Atol

(kliknij na akademik żeby zobaczyć listę)

 


 

Akademiki terminy

Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.08.2016 mija termin składania podań o akademik dla studentów pierwszego roku.

 


 

Przyznane miejsca w akademikach dla lat starszych na rok akademicki 2016/2017

Listy przydzielonych miejsc:

Za kolumnami     Krakowiak     Zaułek     Akropol

(kliknij na akademik żeby zobaczyć listę)

 


 

UWAGA - NOWE ZASADY REZERWACJI MIEJSC !!!

Osoby, które uzyskają prawo do zakwaterowania, na podstawie listy ogłoszonej na stronie Samorządu Studentów w dniu 4 lipca 2016 r., są zobowiązane, w ciągu 14 dni, tj. najpóźniej do dnia 18 lipca 2016 r., do dokonania wpłaty na konto Uczelni opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł. Opłata ta, zaliczona będzie na poczet opłaty za miejsce w akademiku za miesiac październik. W przypadku  braku zarejestrowania powyższej opłaty na koncie Uczelni, przyznane miejsce w akademiku przepada i student będzie musiał ponownie składać wniosek o akademik. Szczegóły dotyczace opłaty rezerwacyjnej opisane są w § 3 Decyzji Prorektora ds. Studenckich.

Opłatę rezerwacyjną należy wpłacić na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (ul. Podchorązych 2, 30-084 Kraków),

nr konta w Banku PKO BP: 43 1020 2892 0000 5702 0459 9272

kwota: 405 zł

tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna za DS. NAZWA AKADEMIKA + imię i nazwisko studenta

 


 

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2016/2017

Zachęcamy do zapoznania się z terminami składania podań o stypendia socjalne jak i potrzebnymi dokumentami.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/

 


 

Dodatkowe informacje